Elbilsladdare & stationer

Som prognosen ser ut just nu för produktionen av elbilar och målen för miljön så kommer vi att behöva otroligt många fler stationer för elbilsladdare. För tillfället kräver det sin planering att resa runt med en elbil då det inte finns stationer överallt. Om du nu letar efter en elbilsladdare i Älmhult, som ett exempel, så finns det en bra sida där du hittar områden med laddstationer, informationen finns på ”uppladdning.nu”. Förutom att det kan vara svårt att hitta en laddstation så är tiden ett faktum att ta i beaktande, det tar alldeles för lång tid att ladda ett fordon. Det är tur att det inte är fler fordon som rullar på vägarna än.

Elbilsladdare hemma

För att vi ska ha en chans att producera alla laddstationer som behövs så erbjuds nu privatpersoner att installera en laddstation hemma och få ersättning för det. Ansökan ska göras via Naturvårdsverkets webbplats. Alla som äger sin fastighet kan söka bidrag för att installera en laddstation och bidraget ligger för närvarande på runt 10000 kronor per fastighet. Då är nog nästa fråga, vad kostar det att installera en elstolpe?

Olika typer av elbilsladdare

Det går att dela in elbilsladdare i tre olika kategorier: normalladdningsstation, semi-snabb laddningsstation och snabbladdningsstation.

Kostnaden för en normalladdningsstation är den lägsta, där den lägsta ligger på ca 5000 kronor och de dyraste inklusive nedgrävning av betongfundament ligger på upp till 20000 kronor.
En semisnabb laddningsstation innebär som det står att du kan ladda bilen mycket snabbare än vid en normal laddningsstation men till lägre kostnad än en snabbladdningsstation. Här hamnar vi på priser från 20000 kronor upp till ca 50000 kronor. Kanske inget för dig som privatperson.

Snabbladdningsstationer variera kraftigt i priser beroende på storlek på station. Här delas kostnaden in i tre kategorier:
Stationen = 150000-250000 kronor
Anslutning till nät = 30000-150000 kronor
Övriga faciliteter = 20000-150000 kronor

Vad många inte tänker på är att det är kringkostnader som kommer till som t ex diverse markarbeten, utgifter för konsulter, vägmärken och kabeldragningar.